Thursday, November 11, 2010

Dasar teknologi hijau

Definisi

Teknologi Hijau merujuk pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar dan alam semulajadi dan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Teknologi Hijau merujuk produk, peralatan, atau sistem yang memenuhi kriteria-kriteria berikut:
● Ia meminimumkan degrasi kualiti persekitaran; ia mempunyai pembebasan Gas Rumah Hijau (GHG) yang rendah atau sifar; ia selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat dan lebih baik untuk semua hidupan;
● Menjimatkan tenaga dan sumber asli; dan
● Menggalakkan sumber-sumber yang boleh diperbaharui.

Empat Tunggak Dasar Teknologi Hijau Negara
• Tenaga - Mencari ketidakbergantungan tenaga dan mempromosikan kecekapan tenaga
• Alam sekitar - Memulihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar
• Ekonomi - Meningkatkan pembangunan ekonomi negara melalui penggunaan teknologi; dan
• Sosial - Meningkatkan kualiti hidup untuk semua.

Objektif

• Untuk mengurangkan kadar peningkatan penggunaan tenaga dalam masa yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi;
• Untuk membantu pertumbuhan dalam industri Teknologi Hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi negara;
• Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi dalam pembangunan Teknologi Hijau dan meningkatkan daya saing dalam Teknologi Hijau di persana antarabangsa;
• Untuk memastikan pembangunan mapan dan memulihara alam sekitar untuk generasi akan datang; dan
• Untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap Teknologi Hijau dan menggalakkan penggunaan meluas Teknologi Hijau.

Sektor Utama


i) Sektor Tenaga
• Sektor Bekalan Tenaga: Aplikasi Teknologi Hijau dalam penjanaan tenaga dan pengurusan bekalan tenaga, termasuk penjanaan bersama (co-generation) di sektor industri dan komersial; dan
• Sektor Penggunaan Tenaga Aplikasi Teknologi Hijau dalam semua sektor penggunaan tenaga dan dalam program pengurusan permintaan tenaga.


ii) Sektor Bangunan: Menerima pakai Teknologi Hijau dalam pembinaan, pengurusan, pemuliharaan dan pemusnahan bangunan


iii) Sektor Air dan Pengurusan Sisa
• Menerima pakai Teknologi Hijau dalam pengurusan dan penggunaan sumber air, rawatan kumbahan, sisa pepejal dan kawasan pelupusan sampah; dan


iv) Sektor Pengangkutan
• Memasukkan elemen Teknologi Hijau dalam prasarana pengangkutan dan kenderaan, khususnya biobahan api dan pengangkutan jalan awam.
Matlamat.-Konsep ini berhubung rapat dengan prinsip pembangunan mapan di mana pembangunan hendaklah memenuhi keperluan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan keperluan generasi akan datang.

Fungsi Utama

* Mengkaji dan menggubal dasar untuk meningkatkan pembangunan mapan melalui aplikasi teknologi hijau;
* Mempromosikan dasar teknologi hijau untuk menyokong pembangunan inovasi teknologi hijau dan mengawal serta mengurus potensi risiko; dan
* Menyediakan kerangka perundangan untuk menyokong pembangunan teknologi hijau.

Strategi

* Promosi dan pelaksanaan pembangunan tenaga boleh diperbaharu yang efektif dalam sektor tenaga dan sektor air;
* Promosi dan pelaksanaan program kecekapan tenaga yang efektif dalam sektor tenaga dan sektor air;
* Mewujudkan peluang pekerjaan berkaitan dengan teknologi hijau;
* Mewujudkan peluang aktiviti ekonomi berkaitan teknologi hijau;
* Mengorientasi semula industri-industri sedia ada untuk mempraktikkan amalan teknologi hijau;
* Pembangunan strategi R&D dalam teknologi hijau ke arah pengkomersilan bagi pasaran tempatan ;
* Peningkatan pembangunan modal insan dalam bidang teknologi hijau; dan
* Penubuhan rangkaian strategik dengan stakeholders yang utama dan relevan

-Laungan hijau Langkawi
Bukan menjadi gerak kempen yang hanya kecoh dicanang mulut, seisi Langkawi begitu komited melakar sejarah sebagai model unggul pelaksanaan polisi hijau di negara ini dan serantau.KEMERIAHAN dan semangat orang ramai jelas terlihat di atas hamparan Pantai Cenang sejauh 450 meter pada 31 Oktober lalu.

-Tatkala keriangan acara tersebut dirakamkan oleh jurugambar yang meluncur dengan payung terjun setinggi 300 meter dari aras laut, jelas sudah bahawa isyarat kempen penting itu sudah masuk ke gear seterusnya.


SEBAHAGIAN daripada kira-kira 6,000 pelajar yang membentuk rantaian formasi huruf di Pantai Cenang, Langkawi Sabtu lalu.

No comments: