Monday, February 7, 2011

sultan muhammad al-fateh

Kenapa Sultan Muhammad Al-Fateh dikatakan sebagai sebaik-baik pemimpin dan tenteranya adalah sebaik-baik tentera?
Dari sudut ibadah - Selepas berjaya menawan Konstantinople, ketika solat Jumaat yang pertama ingin didirikan, Sultan Muhammad Al-Fateh telah mengarahkan kesemua tenteranya berdiri dan bertanya, "Siapa yang sejak baligh hingga sekarang pernah meninggalkan solat fardhu?" Tiada seorang pun di kalangan tenteranya yang duduk. "Siapa yang sejak baligh hingga sekarang tidak pernah meninggalkan solat sunat rawatib?" Separuh dari tenteranya duduk. "Siapa yang sejak baligh hingga sekarang tidak pernah meninggalkan solat tahajjud?" Kesemua tenteranya duduk melainkan Sultan Muhammad Al-Fateh. Baginda tidak pernah meninggalkan solat fardhu, Solat Sunat Rawatib dan Solat Tahajjud sejak baligh. Bapa Sultan Muhammad Al-Fateh iaitu Sultan Murad II ialah seorang yang cukup baik agamanya. Baginda telah menghantar anaknya berguru dengan seorang syeikh yang hebat iaitu Syeikh Shamsuddin Al Wali. Di sini kita dapat lihat bahawa AGAMA membentuk karakter. Sultan Muhammad Al-Fateh ialah seorang yang hebat dari segi agamanya (ibadah) dan ilmunya. Baginda suka berbincang dengan para ulama' berkenaan ilmu-ilmu baru dan berbincang strategi perperangan dengan barisan panglima tenteranya. Baginda adalah seorang cendekiawan ulung di zamannya yang fasih bertutur dalam 7 bahasa iaitu Bahasa Arab, Latin, Greek, Serbia, Turki, Parsi dan Hebrew.

No comments: