Friday, June 21, 2013

Baginda SAW bersabda : Sesungguhnya sedekah akan memadamkan panasnya kubur bagi pemilik sedekah. [HR. Ath-Thobroniy dalam Al-Kabir, dan Al-Baihaqiy. Syaikh Al-Albaniy meng-hasan-kan hadits ini dalam Ash-Shahihah (3484)]http://freelearning.ws/pndk.html

No comments: