Friday, June 21, 2013

nasihat Hanya mereka yang buta sahaja yang tidak dapat melihat cahaya ,sama juga, hanya org yang jahil ,buta aqal dan hati serta berniat jahat sahaja yang tidak dapat melihat betapa besarnya jasa Rasullullah saw kepada sekelian alam , melalui rahmat yang dibawanya ,Apabila di sebut Alam ,ianya merangkumi seluruh ciptaan tuhan sama ada alam syadah atau alam nyata mahu pun aloam ghaib ,sebagai cuntuh ,seluruh manusia dengan senang menikmati segala kemakmuran hidup dari semua ciptaan tuhan. Allah swt memberi akal untuk mampu berfikir dan mengolah ciptaan itu kepada pelbagai keperluan dan kemajuan termasuk menerokai angkasa lepas dan menyelam lautan yang dalam .Akal dan keupayaan berfikir itu hanya sekelumit kecil rahmat Allah yang di bawa oleh rasullullah saw Betapalah akan lebeh besar rahmat serta lebeh bernilai andainya akal itu digunakan untuk memikirkan pelbagai keajaiban kejadian alam semesta sehingga dapat merasakan kebesaran,keagungan dan kesempurnaannya .

No comments: