Wednesday, December 8, 2010

Ok..Aku Akan Cube.


MEMPERBAIKI DIRI:

1. sihat jasmani
2. akhlak mulia
3. berwawasan luas
4. mampu berdikari
5. ber'aqidah dengan betul
6. beribadah dengan betul
7. berdisiplin diri
8. bijak mengatur waktu
9. kemas dalam setiap urusan
10. bermanfaat kepada orang lain

No comments: