Wednesday, December 8, 2010

Teori Kepimpinan dan Politik Menurut Islam

TUJUAN:
1-mengabdikan diri kepada Allah.
2-menanbahbaik sistem pemerintahan.
3-mencari kebenaran yang hakiki.
4-membetukan kesalahan.
5-menyatupadukan masyarakat.
6-mengelakkan pengkhususan kuasa pemerintah kepada sesuatu pihak.
7-menjana idea baru untuk mengembangkan agama bangsa dan negara.

Pndangan sye:politik Malaysia
-terlalu banyak rusuhan yg berlaku berpunca drpada politik..penyebabnya masyarakat bermusuh antara satu sama lain,pnddk kampng sdah jarang bertanya khabar,masalah yg kecil dijadikan masalah yg besar..pendapat saya apa yang perlu ditekankan dalam aspek politik ini ialah satu cara untuk mencari penyelesaian yang terbaik dan mengelakkan perpecahan.prinsip yang perlu dipegang disini ialah setiap manusia ada melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut harus lah dimaafkan dan diperbetukan..Contohnya apabila pihak kerajaan melakukan kesalahan maka pembangkang haruslah memperbetulkannya,mnkala pihak kerajaan hruslah mnerima hakikat dan berfikiran terbuka.begitu juga sebaliknya..mngikut sjrah Malaysia,timbulnya pembangkang adalah disebabkan pihak kerajaan tidak mahu mendengar pendapat sesetangah pihak yg lain...sekian

ZAMAN NABI DAN SAHABAT:

Rasulullah serta sahabat buktikan urus kuasa ikut syariat cara terbaik tadbir negara

ETIKA politik Islam adalah sesuatu yang penting dalam membentuk pemerintahan dan negara kerana politik dipandang sebagai sebahagian daripada ibadah, maka perlu dilaksanakan berdasar prinsip ibadah.

Contohnya, dalam berpolitik mesti diniatkan kerana Allah dan oleh itu tidak boleh melanggar perintah dalam beribadah kerana pelanggaran terhadap prinsip ibadah boleh merosak kesucian politik.

Etika politik dipandang sangat perlu kerana berkait dengan prinsip Islam dalam mentadbir masyarakat dan negara. Politik sering menyangkut hubungan antara manusia, misalnya saling menghormati, menghargai hak orang lain dan tidak memaksa orang lain menerima pendapat sendiri.

Apabila hubungan masyarakat dan penyelenggaraan negara tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka yang akan muncul adalah kekacauan, tidak aman, anarki dan perkara yang menjadi kecaman masyarakat.

Walaupun memilih pemimpin adalah hak setiap individu atau warga negara namun, Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam sangat mementingkan suatu kepemimpinan yang berkesan dalam sebuah negara.

Bahkan selepas Nabi Muhammad SAW wafat, timbul persoalan politik berkaitan penggantian kepemimpinan. Mekanisme pemilihan pemimpin memang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Nabi SAW tidak memberikan pedoman khusus atau model kepemimpinan bagi umat Islam.

Selama beberapa tahun sepeninggalan Rasulullah SAW, umat Islam mengalami beberapa model kepemimpinan, antara lain bercorak khalifah dan dinasti.

Sekarang kekuatan politik semakin berkembang dan muncul bentuk negara seperti republik, aristokrasi dan kerajaan. Kekuatan politik itu didorong semangat teologi Islam yang menyebutkan: “Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulil amri (yang berkuasa) di antara kamu.” (Surah an-Nisa’, ayat 59)

Realiti politik dan ada semangat teologi Islam mendorong ahli falsafah serta etika politik Islam untuk membuat peraturan pemilihan seorang pemimpin pemerintahan yang membina negara ideal dalam beberapa karya.

Al-Farabi dalam al-Madinah al-Fadhilah, Ibnu Maskawih dalam Tahzib al-Akhlak dan al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sultaniyah. Keadaan ini bermakna pemikir Islam menyedari betapa Islam memperhati dalam menciptakan dan mengembangkan negara sempurna.

Untuk merealisasikan tuntutan itu, umat Islam dihadapkan dengan beberapa pilihan sistem politik antara lain demokrasi. Ia adalah antara mekanisme memilih pemimpin dan diandaikan sebagai mekanisme unggul dan telus untuk memajukan bangsa serta negara pada masa depan.

Di samping itu, wujud pula politik jahiliah yang tidak menghiraukan kebenaran. Kebodohan dalam berpolitik sering terjadi misalnya dengan sogokan dan rasuah politik yang melanggar sistem demokrasi.

Tokoh politik memecat pihak yang tidak sependapat dengannya, atau tidak bermusyawarah dengan baik antara mereka sedangkan Islam mengajar sebaliknya. Fenomena itu wujud kerana manusia memiliki nafsu mementingkan diri apatah lagi politik berhubung kait dengan kuasa.

Justeru, sesuai dengan prinsip Islam, sebaiknya umat Islam saling menasihati dan menyedarkan sesama sendiri supaya demokrasi dapat diamal serta diteruskan dengan baik dan lancar.

Pada masa awal Islam, kita melihat ada kelompok Muhajirin dan Ansar yang bertentangan dalam pemilihan pemimpin selepas Nabi SAW wafat. Kewujudan mereka wajar dilihat sebagai satu hikmah.

Dalam keadaan itu, yang penting ialah bersikap bijaksana, toleransi dan tidak memandang parti atau golongan sendiri sebagai paling baik, benar dan telus, demi menjamin keutuhan rakyat dan negara keseluruhannya.

Ajaran Islam secara tegas menyatakan kepemimpinan adalah kesinambungan yang tidak boleh diabaikan dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Al-Quran banyak memberikan gambaran hubungan positif antara pemimpin yang baik dengan kesejahteraan masyarakat.

Keadaan ini dapat dilihat daripada Nabi Yusuf yang terkenal sebagai seorang dipercayai untuk memegang amanah mentadbir kewangan dan perekonomian negara.

Nabi Yusuf dengan bermodalkan kejujuran dan kecerdasannya berjaya menyelamatkan Mesir daripada krisis makanan dan ekonomi berpanjangan.

Demikian pula dengan kepemimpinan Rasulullah SAW yang mampu menciptakan revolusi peradaban, adalah kepemimpinan teladan yang tiada tolak bandingnya dalam sejarah tamadun umat manusia.

Begitu pula kepemimpinan sahabat Baginda dan khalifah selepasnya dengan baik dapat membawa perubahan masyarakat dan negara yang padu dan mantap.

Prinsip kepemimpinan Islam yang memberi tumpuan kepada pembinaan negara yang maju, aman serta berteraskan kepada kejujuran dan keikhlasan wajar diwarisi serta diterjemahkan dalam dunia politik hari ini supaya kepemimpinan berjalan mengikut syariat

No comments: